برد هوشمند در تدریس

برد هوشمند در تدریس

مزایا و معایب برد هوشمند در تدریس وایتبرد هوشمند یا به‌طور خلاصه برد هوشمند در حقیقت ترجمه Interactive whiteboard بردهای تعاملی می باشد. برد هوشمند دستگاهی است که تصویر رایانه که