کیت هوشمند

کیت های هوشمند بخش دیگری از تجهیزات هوشمند سازی را تشکیل میدهند. در کیت هوشمند نیازی به برد لمسی ندارید. درواقع میتوانید با این محصول هر تصویری را لمسی کنید. البته در این تکنولوژی نمیتوان از دست استفاده نمود. برای استفاده از این کیتها فقط باید از قلم مخصوص خودش استفاده شود. برتری کیت هوشمند نسبت به برد، قابل حمل بودن آن است. وجود نقطه کور و خطا از ضعفهای این کیتها می باشد.

فناوری به کار رفته در این کیتها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال کیتهای G-Pen از تکنولوژی مادون قرمز استفاده میکند. و کیتهای U-Board از امواج رادیویی. در واقع نوع کیت بستگی به مکان استفاده آن دارد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

Help-Desk