خانه / مقالات / تاثیرات برد هوشمند

تاثیرات برد هوشمند

هوشمند سازی مدارس و همچنین تخته هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای فناوری نوین هوشمندسازی مدارس تاثیر زیادی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دارد و از سویی جذابیت در کلاس درس ایجاد کرده و کلاس را از حالت ملال آوری خارج و یک جو با نشاط ایجاد می کند که این موارد خود به نوعی باعث یادگیری بهتر و سریع تر و در نتیجه عملکرد تحصیلی و راندمان آموزشی بیشتر می شود. ضرورت کلاس های هوشمند یکی از رویکردهای جدید در آموزش و تعلیم و تربیت که امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم آموزش و پرورش و کلاس های است. اهداف کلاس های هوشمند کلاس های هو شمند فضاهایی آموز شی هستند که با اعمال تغییراتی در نحوه آموزش و مدیریت خود، به صورت سیستماتیک، دانش آموزان را برای رویارویی با عصر اطلاعات آماده می کنند. نقش تخته هوشمند در ایجاد انگیزه تحصیلی امروزه کاربرد ابزارهای نوین یادگیری و آموزش نظیر فناوری اطلاعات و اینترنت به شدت در حال گسترش است. نتیجه گیری بنابر مواردی که بیان شد هوشمند سازی مدارس و همچنین تخته هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای فناوری نوین هوشمندسازی مدارس تاثیر زیادی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دارد و از سویی جذابیت در کلاس درس ایجاد کرده و کلاس را از حالت ملال آوری خارج و یک جو با نشاط ایجاد می کند که این موارد خود به نوعی باعث یادگیری بهتر و سریع تر و در نتیجه عملکرد تحصیلی و راندمان آموزشی بیشتر می شود .

نتایج این مقاله نشان می دهد که هوشمند سازی مدارس و همچنین تخته هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای فناوری نوین هوشمندسازی مدارس تاثیر زیادی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دارد و از سویی جذابیت در کلاس درس ایجاد کرده و کلاس را از حالت ملال آوری خارج و یک جو با نشاط ایجاد می کند که این موارد خود به نوعی باعث یادگیری بهتر و سریع تر و در نتیجه عملکرد تحصیلی و راندمان آموزشی بیشتر می شود. ضرورت کلاس های هوشمند یکی از رویکردهای جدید در آموزش و تعلیم و تربیت که امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم آموزش و پرورش و کلاس های است. اهداف کلاس های هوشمند کلاس های هو شمند فضاهایی آموز شی هستند که با اعمال تغییراتی در نحوه آموزش و مدیریت خود، به صورت سیستماتیک، دانش آموزان را برای رویارویی با عصر اطلاعات آماده می کنند. نقش تخته هوشمند در ایجاد انگیزه تحصیلی امروزه کاربرد ابزارهای نوین یادگیری و آموزش نظیر فناوری اطلاعات و اینترنت به شدت در حال گسترش است. نتیجه گیری بنابر مواردی که بیان شد هوشمند سازی مدارس و همچنین تخته هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای فناوری نوین هوشمندسازی مدارس تاثیر زیادی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دارد و از سویی جذابیت در کلاس درس ایجاد کرده و کلاس را از حالت ملال آوری خارج و یک جو با نشاط ایجاد می کند که این موارد خود به نوعی باعث یادگیری بهتر و سریع تر و در نتیجه عملکرد تحصیلی و راندمان آموزشی بیشتر می شود .

درباره ی Rabin

مطلب پیشنهادی

برد هوشمند

برد هوشمند چیست ؟

برد هوشمند ابزاری پیشرفته جهت استفاده در کلاسهای آموزشی و سالنهای کنفرانس می باشد و معمولا جنبه …

پاسخی بگذارید

Help-Desk